16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Ymuno â’n tîm!

Os ydych chi’n frwd dros greu byd gwell, hoffem glywed gennych!

ACT: lle gwych i weithio

Yn ACT, ein nod yw i wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl trwy ddarparu rhaglenni dysgu rhagorol. Rydyn ni’n wych yn yr hyn rydym ni’n ei wneud, ond rydym am fod hyd yn oed yn well. Rydym am ddarparu’r canlyniadau gorau posibl i’n holl ddysgwyr, ac am i ACT fod yn lle hollol wych i weithio. Rydyn ni’n credu bod hynny’n her eithaf cyffrous a gwerth chweil, a hoffem gael eich help i gyflawni ein uchelgais i fod y gorau.

Rydyn ni’n gwybod y byddwn ni ond yn llwyddiannus os yw ein holl bobl yn hapus a bod ganddynt bopeth sydd ei angen i weithio hyd eithaf eu gallu. O’r herwydd, rydym yn canolbwyntio ar ganfod a chadw’r bobl fwyaf talentog, a buddsoddi ynddynt fel eu bod yn ffynnu ac yn tyfu ac yn mwynhau eu hamser gyda ni.

 • Cyflogwr y Flwyddyn y DU: Platinwm (250+), yng Ngwobrau Buddsoddwyr mewn Pobl 2021
 • Achrediad Platinwm Buddsoddwyr mewn Pobl ers 2020
 • Achrediad Aur Buddsoddwyr mewn Pobl 2012-2019
 • 7fed Cyflogwr Aur Gorau (gyda 250-4999 o weithwyr) yng Ngwobrau Buddsoddwyr mewn Pobl blynyddol 2017
 • 39ain Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddo yn y DU, 2021
 • 5ed Cwmnïau Addysg a Hyfforddiant Gorau i Weithio iddynt yn y DU, 2021
 • Achrediad 3 Seren Best Companies, 2021
 • Sunday Times, Cwmnïau Gorau yn y DU 2020, 2019, 2018, 2015, 2014 and 2012
 • Busnes Mawr Cyfrifol y Flwyddyn, yng Ngwobrau Busnes Cyfrifol Busnes yn y Gymuned Cymru 2018

Rydym yn falch iawn o’r cyflawniadau hyn, ond ni fyddwn byth yn fodlon yn ein hymgais i sicrhau rhagoriaeth – ac rydym bob amser yn chwilio am dalent newydd a syniadau newydd.

Ymuno â'n tîm!

Beth bynnag, digon amdanom ni a'n gwobrau. Dysgwch fwy am y bobl wych sy'n gweithio yn ACT a pham y dylech ystyried ymuno â'r tîm!

Rydym yn hoffi gwneud pethau ychydig yn wahanol ac mae ein ffordd o weithio wedi creu diwylliant gwych wedi’i seilio ar set glir o werthoedd craidd.

Rydym hefyd yn gredinwyr mawr mewn gwobrwyo pobl am y gwaith gwych y maent yn ei wneud.

 • Pecyn gwyliau hael (hyd at 45 diwrnod y flwyddyn)
 • Codiadau cyflog blynyddol
 • Sesiynau cwnsela staff
 • Mentrau lles
 • Adolygiadau perfformiad chwe-misol
 • Cyngor Staff
 • Gweithio hyblyg a hybrid (lle bo’n berthnasol)
 • Diwrnodau adeiladu tîm
 • Diwrnodau gwirfoddoli
 • Diwrnodau dathlu staff
 • Hyd gwasanaeth, pen-blwydd a gwobrau gwerthfawrogiad blynyddol
 • Gwobrau Cydnabod Staff
 • Cynllun UK Healthcare
 • Cynllun pensiwn cyfrannol
 • Sicrwydd bywyd
 • Cyfleoedd datblygiad proffesiynol rhagorol
 • Llwyfan e-ddysgu ar gael i bob aelod o staff

Ein swyddi gwag presennol

Os ydych chi eisiau bod yn rhan o rywbeth gwych, cysylltwch â ni heddiw neu edrychwch ar ein cyfleoedd presennol isod:

Supporting Teaching & Learning in Schools Assessor

Darganfyddwch mwy

Lleoliad

Ocean Park House, Cardiff

Oriau

37

Cau

21/05/2024

Cyflog

£26,500 - £28,000

Arobryn!

Rydym wedi derbyn cydnabyddiaeth am ein hymrwymiad i wneud fan hyn yn lle gwych i weithio.  Cymerwch gip olwg ar rai o’n gwobrau ac achrediadau diweddaraf: