16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Ein polisïau, gweithdrefnau, datganiadau a adroddiadau ACT

Croeso i’n Hyb Polisïau, yma fe welwch holl bolisïau, gweithdrefnau, datganiadau ac adroddiadau ACT a Grŵp CCAF.

Polisi Rheoli Rhwydwaith ACT

Polisi Cwynion a Chanmoliaeth

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth

Polisi Llais y Dysgwr

Polisi Preifatrwydd

Polisi Llên-ladrad

Polisi Ansawdd

Polisi Diogelu

Polisi Addysgu, Dysgu ac Asesu

 

Mynd i’r afael â Hiliaeth, Cynwysoldeb ac Amrywiaeth

Adroddiad Bwlch Cyflog rhwng y Rhywiau