16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

16-19 oed? Dechreuwch eich taith gyrfa gyda Twf Swyddi Cymru+

Darganfyddwch mwy

Rydym i gyd yn hynod frwd dros wneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau pobl drwy ddarparu rhaglenni a chyfleoedd dysgu gwych

Darganfyddwch mwy

Ydych chi'n gyflogwr?

Darganfyddwch sut y gall prentisiaid drawsnewid eich busnes

Straeon Llwyddiant

Ein pobl ni, eich pobl chi a'r holl unigolion allan yna sy'n edrych i wella eu hunain, eu bywydau a'u rhagolygon gyrfa.
Gweler holl straeon llwyddiant
A male Health & Social Care learner pictured in a blue uniform outside his place of work
Gofal

Callum Fennell

“Dw i wir wedi datblygu fel person ers dechrau fy nghymhwyster”
Darganfyddwch mwy
Adeiladu

Faith Bahwish

“Rwy’n mwynhau gweithio mewn maes nad yw pobl yn chysylltu a menyw”
Darganfyddwch mwy
Cyfrifeg

Thomas Smith

"Rwy'n defnyddio fy sgiliau newydd wrth ddelio â chyfrifon ac ochr anfonebu'r busnes!"
Darganfyddwch mwy
Asesydd ACT

Angelina Mitchell

Ymarferydd Dysgu Seiliedig ar Waith y Flwyddyn 2022!
Darganfyddwch mwy