16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Jobs Growth Wales+

Lefel

Level 1

Lleoliad

Cardiff Skills Centre

Dyddiad cychwyn

Enrol anytime

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae galw mawr am sgiliau adeiladwaith oherwydd bod prinder enfawr. Mae diwydiant adeiladu’r DU yn awyddus iawn i ddenu pobl ifanc fel chi. Gyda chymaint o swyddi gwag, fe welwch fod amrywiaeth eang o swyddi cyffrous yn aros i gael eu llenwi.

Rydym yn ymdrin â gosod brics, gwaith coed, a phaentio ac addurno. Bydd dysgwyr yn elwa o brofiad gweithdy ymarferol, gan eu galluogi i ennill sgiliau mewn lluniadau technegol, gosod brics, a theilsio.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r llinyn Datblygu:

 • Lwfans hyfforddiant o hyd at £60 yr wythnos
 • Cymorth gyda chostau teithio
 • Cymorth cyflogadwyedd
 • Sesiynau blasu a lleoliadau gwaith yn y diwydiant
 • Cefnogaeth, cyngor ac arweiniad rheolaidd i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir
 • Hwb mawr i’ch hyder a rhagolygon mwy disglair ar gyfer y dyfodol

Mae ein Gweithgareddau Cyfoethogi wedi’u cynllunio i sicrhau bod pobl ifanc fel chi yn gallu manteisio ar gyfleoedd unigryw. Mae cymryd rhan mewn ac ymgysylltu â sefydliadau elusennol a grwpiau cymunedol fel Jamie’s Farm yn rhan bwysig o’n rhaglen gyfoethogi.

Bydd ein rhaglen yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol a fydd yn cefnogi eich dysgu ac a fydd yn cyfoethogi eich amserlen ddysgwr wythnosol.

 • Cymrwch ran mewn prosiectau arloesol
 • Mwynhewch brofiadau uniongyrchol
 • Ymgysylltwch â chyflogwyr
 • Cysylltwch â sefydliadau allanol
 • Dysgwch gan arbenigwyr diwydiant
 • Mynychwch deithiau grŵp a gweithgareddau awyr agored
 • Rhowch yn ôl drwy wirfoddoli
 • Gwrandewch a dysgwch gan siaradwyr gwadd arbenigol

Gosodwr brics, labrwr, saer coed, plymiwr a llawer mwy…

Math o gwrs

Jobs Growth Wales+

Lefel

Level 1

Lleoliad

Cardiff Skills Centre

Dyddiad cychwyn

Enrol anytime

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy