16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Short course

Lleoliad

Remote delivery

Dyddiad cychwyn

Flexible dates

Cost

£68 +VAT
Darganfyddwch mwy

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae ein cwrs Cymorth Cyntaf Cŵn yn addas ar gyfer perchnogion cŵn, pobl sy’n gweithio gyda chŵn, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio gyda chŵn. Mae’r technegau cymorth cyntaf a ddysgir yn ystod y cwrs hefyd yn addas ar gyfer amrywiaeth o anifeiliaid anwes gan gynnwys cathod. Mae’r cwrs byr hwn yn hwylus ac addysgiadol a bydd yn rhoi’r sgiliau i chi ymdopi ag argyfwng anifail anwes, pe bai’n codi.

Mae ein cwrs Cymorth Cyntaf Cŵn yn cael ei ddarparu o bell trwy Microsoft Teams. Bydd angen i bob dysgwr gael mynediad at liniadur gyda chyfleuster meicroffon a chamera.

Math o gwrs

Short course

Lleoliad

Remote delivery

Dyddiad cychwyn

Flexible dates

Cost

£68 +VAT
Darganfyddwch mwy