16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Learning for Work or Commercial

Lefel

3

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Funded and commercial options available

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae’r cymhwyster hwn wedi’i anelu’n bennaf at bobl sy’n dymuno datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau hanfodol i ddod yn swyddogion cymorth cyntaf pediatrig ond mae hefyd yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â chyfrifoldeb dros ofalu am fabanod a phlant.

Bydd cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn rhoi sgiliau sylfaenol i gyfranogwyr reoli argyfyngau sy’n peryglu bywyd, yn ogystal â sut i reoli salwch ac anafiadau pediatrig cyffredin. Efallai eich bod eisoes mewn swydd, ond nid oes yn rhaid i chi fod mewn cyflogaeth er mwyn cyflawni’r un uned orfodol sy’n ofynnol er mwyn ennill y cymhwyster hwn.

 

Math o gwrs

Learning for Work or Commercial

Lefel

3

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Funded and commercial options available