16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Learning for Work or Commercial

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Funded and commercial options available

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Adnabod a Rheoli Salwch ac Anafiadau yn y Gweithle – sy’n cynnig gwybodaeth fanylach, gan ganiatáu i’r cyfranogwr gynnal asesiad llawn a rhoi cymorth cyntaf ar gyfer amrywiaeth ehangach o anafiadau yn ogystal ag afiechydon difrifol fel diabetes, asthma, strôc ac ati.

 

Argymhellir y cwrs hwn ar gyfer Ymatebwyr Cymorth Cyntaf sy’n gweithio mewn sefydliadau mwy a/neu sefydliadau sydd â photensial uwch o anafiadau mwy amrywiol a difrifol oherwydd natur y gweithgareddau ar y safle (ffatrïoedd, adeiladwaith ac ati). Cwrs tri diwrnod yw hwn sy’n cael ei asesu’n ymarferol a thrwy arholiad ysgrifenedig.

Math o gwrs

Learning for Work or Commercial

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Funded and commercial options available