16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Jobs Growth Wales+

Lefel

Level 1

Lleoliad

Cardiff Delivery Centre

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Gyda dros 30 miliwn o geir ar ein ffyrdd yn y DU, bydd wastad galw am bobl fedrus i gadw ein cerbydau ar yr heol!

Bydd ein cymhwyster Peirianneg Modurol Lefel 1 yn ymdrin â phob agwedd ar gynnal a chadw ac atgyweirio sylfaenol cerbydau ac iechyd a diogelwch yn y gweithdy, tra’n datblygu dealltwriaeth o weithdrefnau, cyfarpar ac offer gweithdy.

Mae’r cwrs hwn yn rhan o’r llinyn datblygu:

 • Lwfans hyfforddiant o hyd at £60 yr wythnos
 • Cymorth gyda chostau teithio
 • Cymorth cyflogadwyedd
 • Lleoliadau gwaith a sesiynau blasu diwydiant benodol
 • Cefnogaeth, cyngor ac arweiniad rheolaidd i’ch helpu i wneud y dewisiadau cywir
 • Hwb mawr i’ch hyder a rhagolygon mwy disglair ar gyfer y dyfodol

Mae ein Gweithgareddau Cyfoethogi wedi’u cynllunio i sicrhau bod pobl ifanc fel chi yn gallu manteisio ar gyfleoedd unigryw. Mae cymryd rhan mewn ac ymgysylltu gyda sefydliadau elusennol a grwpiau cymunedol fel Jamie’s Farm yn rhan bwysig o’n rhaglen gyfoethogi.

Bydd ein rhaglen yn rhoi cyfle i chi gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau allgyrsiol a fydd yn cefnogi eich dysgu ac a fydd yn cyfoethogi eich amserlen dysgwr wythnosol

 • Cymrwch ran mewn prosiectau arloesol
 • Mwynhewch brofiadau ymarferol
 • Ymgysylltwch â chyflogwyr
 • Cysylltwch â sefydliadau allanol
 • Dysgwch gan arbenigwyr diwydiant
 • Mynychwch deithiau grŵp a gweithgareddau awyr agored
 • Rhowch yn ôl drwy wirfoddoli
 • Gwrandewch a dysgwch gan siaradwyr gwadd arbennig

Peiriannydd, Arbenigwr Addasiadau, Peiriannydd Ansawdd, Atgyweirio Cerbydau a llawer mwy…

If you’re ready to apply or want to find out more about our JGW+ programme, get in touch with our team today.

Tel: 029 2070 7070
Email: info@acttraining.org.uk

Math o gwrs

Jobs Growth Wales+

Lefel

Level 1

Lleoliad

Cardiff Delivery Centre

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy