16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy

Ynglŷn â’r cwrs hwn:

Mae ein Diploma NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt yn galluogi dysgwyr i lansio a datblygu eu gyrfa fel trinwyr gwallt, barbwyr, gwneuthurwyr gwallt gosod a rheolwyr salonau.

 

 

Mae’r Brentisiaeth hon yn addas ar gyfer ymgeiswyr sy’n gweithio mewn rôl trin gwallt mewn salon broffesiynol. Bydd dysgwyr yn datblygu eu sgiliau ac yn ennill cymhwyster yn y gweithle.

Bydd gofyn i ddysgwyr ymgymryd â phedair uned orfodol ac o leiaf dwy uned ddewisol er mwyn cwblhau’r cymhwyster:

Mae’r unedau gorfodol yn cynnwys:

 • Steilio a gorffen gwallt
 • Gosod a thrin gwallt
 • Torri gwallt gan ddefnyddio technegau sylfaenol
 • Lliwio a goleuo gwallt
 • Siampwio, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen

Pan fyddwch yn cytuno i ymgymryd â Phrentisiaeth, efallai y bydd gofyn i chi gwblhau cymwysterau Sgiliau Hanfodol, yn dibynnu ar eich cymwysterau blaenorol, lefel y Brentisiaeth rydych yn ei chwblhau a’ch anghenion penodol chi eich hun.

Bydd y cymhwyster yn rhedeg dros 14 mis, yn dibynnu ar ganlyniadau asesiad cychwynnol, a bydd gofyn i ddysgwyr fynychu Y Salon yn ACT unwaith y mis i gymryd rhan mewn gweithdai datblygu sgiliau.

Ar ôl cofrestru, dyrennir asesydd profiadol yn y diwydiant i’r dysgwyr. Bydd yr asesydd yn ymweld â’r dysgwyr yn eu gweithle unwaith y mis er mwyn casglu tystiolaeth o gymhwysedd trwy arsylwadau cynlluniedig drwy gydol y cymhwyster.

Wedi cwblhau’r cymhwyster, gall dysgwyr llwyddiannus symud ymlaen at ein Prentisiaeth Trin Gwallt Lefel 3. Caiff dysgwyr eu cefnogi a’u hannog i gyrraedd eu potensial llawn yn eu diwydiant dewisol drwy gydol eu cymhwyster.

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys:

 • Arlunydd Lliw
 • Steilydd Cyfryngau
 • Perchennog / Rheolwr Salon
 • Darlithydd/Hyfforddwr/Asesydd

Math o gwrs

Apprenticeship

Lefel

Level 2

Lleoliad

Work-based learning

Dyddiad cychwyn

Flexible start dates

Cost

Fully-funded
Darganfyddwch mwy