16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

gyda Twf Swyddi Cymru+

Os ydych yn 16-19 oed, ymunwch â ni yr haf hwn am amserlen lawn o weithgareddau, cyrsiau a gwibdeithiau cyffrous. Byddwn yn eich helpu i baratoi ar gyfer bywyd ar ôl ysgol, tra byddwch yn ennill sgiliau newydd, yn gwneud ffrindiau ac yn ennill ar hyd y ffordd.

Paratowch ar gyfer eich camau nesaf ac ennill hyd at £60 yr wythnos*

Bydd ein rhaglen haf yn canolbwyntio ar bynciau fel iechyd a lles, cyflogadwyedd, sgiliau bywyd, gweithgareddau cyfoethogi. Byddwch hefyd yn derbyn hyfforddiant cyflogadwyedd a’r holl gefnogaeth sydd ei angen arnoch i gyflymu ymlaen i’r cam nesaf o’ch bywyd – i gyd tra’n cael eich talu!

Dros y 8 wythnos, byddwch yn ymgymryd ag amrywiaeth o weithgareddau a thasgau yn y pynciau canlynol:

 • Iechyd a Lles
 • Gwaith Tîm
 • Cyflogadwyedd
 • Rheoli Arian
 • Iechyd Meddwl
 • Gweithgareddau Corfforol
 • Bwyta’n Iach
 • Cyfathrebu

Byddwch hefyd yn cael cyfle i ymweld â cholegau lleol, cael cyngor gyrfaoedd gan Gyrfa Cymru, derbyn cyngor cyflogadwyedd gan gyflogwyr lleol a siarad â mentoriaid ysgogol!

Jobs Growth Wales+ Enrichment at ACT

You will receive a training allowance of up to £60 per week for attending our summer programme, along with a daily meal allowance of £3.90

 • Get Ready for Summer starts week commencing the 3rd July
 • Get Ready for Summer runs for 8 weeks, up until the 25th of August
 • To join our summer programme, you must be between 16-19 yrs old, living in Wales, and currently not in full-time education, employment or training
 • You will earn up to £60 per week, depending on your hours of attendance
 • You will receive a daily meal allowance of £3.90

How do I join the Get Ready for Summer programme?

If you’re ready to apply or want to find out more, get in touch with our team today.

“ACT was a really good experience, I saw progression in terms of my confidence and talking to others as well as my learning and the support was really good. I’m now going to do my Level 2.”
Megan Nedrud, JGW+ learner
“These skills are going to help me when working with large groups of people in university, it will help me with presentations and future work placements. This will enable me to showcase the skills that I picked up and learned during my time at ACT.”
Kerene Kipulu, JGW+ learner
“I have developed my communication methods and feel more confident in speaking with customers."
Lois Denatale, JGW+ learner