16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Mae ein Cynrychiolydd Dysgwyr Chloe Mundell yn gweithio’n galed i sicrhau bod gan bob dysgwr lais.

Mae Cynhyrchydd Dysgwyr, Chloe Mundell

Yn ACT, mae bodlonrwydd ein dysgwyr yn bwysig iawn ac rydym yn awyddus i sicrhau nad dim ond jest yn hapus mae ein dysgwyr gyda’r gwasanaeth hyfforddi rydym yn ei ddarparu, ond eu bod yn gwbl ecstatig amdano. Credwn ei fod yn bwysig iddynt rannu eu teimladau, rhoi adborth a gwneud awgrymiadau i sicrhau bod pob un yn cael profiad o’r radd flaenaf o ddechrau eu taith ddysgu hyd at ei ddiwedd.

Mae’n bwysig bod dysgwyr yn cael y mwyaf o’u profiad, ac os oes rhywbeth maen nhw’n teimlo y gallwn ni ei wneud i helpu, yna dwi eisiau gwybod. Rwyf am i ddysgwyr deimlo y gallant roi adborth a gwneud awgrymiadau ac y byddwn yn gwrando a gwneud popeth o fewn ein gallu i sicrhau eu bod yn cael y profiad gorau

Os oes gennych unrhyw adborth, neu os hoffech sgwrsio â Chloe am eich profiad yn ACT, anfonwch e-bost ati yn: feedback@acttraining.org.uk

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf am y diweddariadau adborth ar Twitter @ACTLearnerVoice.