16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Yn ACT, gall ein tîm Dysgu ar gyfer Gwaith arbenigol eich cefnogi i gael y gorau o’r cyllid REACT+ sydd ar gael os cawsoch eich diswyddo’n ddiweddar neu os ydych yn rhan o ymgynghoriad diswyddo.

Beth yw ReAct+?

Mae ReAct+ yn cynnig datrysiadau wedi’u teilwra a allai gynnwys cymorth ariannol, hyfforddiant sgiliau a Chymorth Datblygiad Personol i helpu i ddymchwel rhwystrau i gyflogaeth, megis cymorth gydag iechyd meddwl, magu hyder, sgiliau iaith a mwy.

 

 

18+ oed, yn byw yng Nghymru sydd â hawl i fyw a gweithio yn y DU a naill ai:

 • Wedi derbyn rhybudd ffurfiol o ddiswyddiad neu
 • wedi cael eich diswyddo neu wedi eich gwneud yn ddi-waith o fewn y 12 mis diwethaf neu
 • Bod rhwng 18 a 24 oed a ddim mewn addysg, cyflogaeth nac hyfforddiant

 

Gall ACT weithio gyda chi i wneud cais am gyllid a datblygu pecyn addysg a fydd yn cefnogi eich nodau a’ch cyfleoedd gwaith yn y dyfodol.

I gael gwybod mwy am React + cliciwch yma

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gallwn eich cefnogi:

learningforwork@acttraining.org.uk

02920 474063