16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Tudalen

Prentis Gofal Anifeiliaid yng Nghyngor Dinas Casnewydd

Ynglŷn â’r Brentisiaeth hon Mae hwn yn gyfle cyffrous i brentis ymuno â Chartref Cŵn Dinas Casnewydd sy’n gyfleuster cŵn crwydr ac achub a ddarperir gan Gyngor Dinas Casnewydd. Fel prentis mewn Gofal Anifeiliaid, mae angen i chi fod yn awyddus, yn frwdfrydig ac yn dosturiol ac yn gallu gweithio’n...
News
Blog

“Byddan nhw’n dysgu pethau newydd ac yn cael cyfle i weithio gydag anifeiliaid!”

Mae Gareth Jones, sy’n hoff o gŵn, yn helpu eraill i ddysgu gofal cŵn, trwy weithio gydag ACT – y sefydliad a’i rhoddodd ar y llwybr i agor salon anifeiliaid anwes enwog. Dysgodd y brodor 29 mlwydd oed o Gaerffili ei sgiliau gyda’r darparwr hyfforddiant blaenllaw, sydd â chanolfan ar...
News
Dysgwyr

Cymhwyster lles yn rhoi gwersi bywyd allweddol i bobl ifanc

Mae cymhwyster sy’n helpu pobl ifanc yn eu harddegau i feithrin gwell dealltwriaeth o bynciau allweddol bywyd wedi cyrraedd carreg filltir bwysig. Mae’r cymhwyster ‘Hunanddatblygiad a Lles’, a grëwyd gan gorff dyfarnu CBAC a’r darparwr hyfforddiant ACT, wedi dathlu blwyddyn ers ei lansio yn ddiweddar. Y cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles...
News
Newyddion Cwmni

ACT yn croesawu Gweinidog yr Economi, i’n Hacademi Sgiliau

Croesawodd ACT Vaughan Gething AS i’w Canolfan Sgiliau yn Heol Hadfield i gwrdd â staff ac, yn bwysicaf oll, clywed gan y bobl ifanc sy’n parhau i elwa o raglen Twf Swyddi Cymru+ (TSC+) ers ei lansio ychydig dros flwyddyn yn ôl. Ers ei gyflwyno gyntaf ym mis Tachwedd 2021,...
Shannon Morris
News
Blog
Dysgwyr

Hyblygrwydd a sgiliau bywyd gyda Twf Swyddi Cymru+

Ar ôl gadael yr ysgol, ymunodd Shannon Morris, 16 oed, o’r Barri, ag ACT a chofrestru ar raglen TSC+, gan ei fod yn cynnig yr hyblygrwydd yr oedd ei hangen arni i gydbwyso ei haddysg ochr yn ochr â’i chyfrifoldebau gofal. Ar hyn o bryd mae Shannon ar linyn...
Tudalen

Llinyn Datblygu

Os oes gennych chi syniad bras eisoes o’r hyn rydych chi am ei wneud, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa benodol, yna mae’r Llinyn Datblygu ar eich cyfer chi. Bydd eich cynllun dysgu unigol yn cynnwys: Cymhwyster Lefel 1 Sesiynau blasu a lleoliadau gwaith sy’n canolbwyntio ar y diwydiant...
News
Learners

“Cyn y cwrs o’n i’n swil iawn, ond nawr dwi lawer mwy hyderus yn siarad â phobl wahanol!”

Doedd y carwr anifeiliaid Caitlyn Smart ddim yn siŵr o’i cham nesaf ar ôl gadael yr ysgol, ond mae hi newydd gael ei phenodi fel Llysgennad Jamie’s Farm yn Sir Fynwy, ar ôl creu tipyn o argraff ar y staff! Dywedodd y ferch 17 oed bod ymweliad a’r ffarm wedi...
News
Learners

Wedi cael eich canlyniadau? Gallai Hyfforddeiaeth fod yn iawn i chi!

Gyda chanlyniadau TGAU a Lefel A newydd fod, ydych chi wedi meddwl am eich camau nesaf y tu hwnt i’r ysgol? Gall fod yn anodd meddwl am eich opsiynau y tu hwnt i goleg neu brifysgol, ond mae amrywiaeth eang o lwybrau gyrfa a chyfleoedd ar gael i chi. Os...
News
Learners

Alisha yn dathlu aur gan WorldSkills UK!

Alisha Thomas, dysgwr ACT talentog, yn fuddugol yn rowndiau terfynol WorldSkills UK! Cafodd ei henwi gan y beirniaid fel enillydd medal aur, ar ôl ei chyflwyniad diddorol ar newidiadau hanfodol i ddeiet. Cyflwynodd y ferch ddisglair 18 mlwydd oed sgwrs am fwyta’n iach, wedi’i hanelu at rywun yn gwella o...