16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Course
Prentisiaethau
Clinical Healthcare
Gofal Iechyd Clinigol
Lefel 3

Gofal Iechyd Clinigol lefel 3

Our Level 3 Clinical Healthcare Support Apprenticeship provides learners with the knowledge and skills to work in a variety of healthcare settings, providing vital assistance to healthcare professionals in diagnosing, treating and caring for patients.
Course
Prentisiaethau
Clinical Healthcare
Gofal Iechyd Clinigol
Lefel 3

Rheolaeth Gofal Iechyd Lefel 3

Our Level 3 Diploma in Healthcare Management ensure learners have the skills and knowledge to manage clinical and non-clinical services throughout the NHS.
Course
Prentisiaethau
Gofal Plant
Lefel 3

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygiad Plant

Our Level 3 Apprenticeship in CCPLD will help develop learner’s knowledge, skills and occupational competence within Child Care settings. 
Course
Prentisiaethau
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 5

Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant

Mae ein Prentisiaeth Gofal, Dysgu a Datblygiad Plant, Arweinyddiaeth a Rheolaeth Lefel 5
Course
Prentisiaethau
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 5

Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel 5

Mae ein Prentisiaeth Lefel 5 mewn Arwain a Rheoli Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer yn galluogi dysgwyr i ddatblygu ac arddangos eu dealltwriaeth, ymddygiad, sgiliau ac ymarfer mewn lleoliad iechyd a gofal cymdeithasol.
Course
Prentisiaethau
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 2

Iechyd a Gofal Cymdeithasol lefel 2

Bydd ein Prentisiaeth Sylfaen mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn rhoi cyflwyniad trylwyr i'r egwyddorion, y gwerthoedd a'r wybodaeth sydd eu hangen i weithio yn y sector gofal iechyd gydag oedolion.
Course
Prentisiaethau
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 3

Cymorth Gofal Iechyd Sylfaenol

Mae ein Prentisiaeth Lefel 3 mewn Cymorth Gofal Iechyd Sylfaenol yn galluogi dysgwyr i ddod yn aelodau cymwys a phroffesiynol o dîm Clinigol o fewn lleoliad Gofal Sylfaenol.
Course
Prentisiaethau
Clinical Healthcare
Cyfleusterau
Facilities
Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 2

Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol

Mae ein Diploma Lefel 2 mewn Gwasanaethau Gweinyddol a Derbynfa Gofal Sylfaenol wedi'i gynllunio i gyflwyno'r sgiliau a'r wybodaeth gychwynnol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus mewn swydd weinyddol neu dderbynfa rheng flaen.
Course
Prentisiaethau
Cyfleusterau
Gofal Iechyd a Gofal Cymdeithasol
Lefel 2

Cymorth Gofal Iechyd Clinigol

Nod ein Prentisiaeth Cymorth Gofal Iechyd Clinigol Lefel 2 yw rhoi'r sgiliau a'r wybodaeth sydd eu hangen ar ddysgwyr i gefnogi gweithwyr clinigol proffesiynol a'r tîm Gofal Iechyd ehangach.