16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Mai 2024 / Cwmni Newyddion

Mae ACT yn falch iawn o gyhoeddi penodiad Jane Wynn fel Pennaeth Marchnata a Chyfathrebu newydd. Mae Jane yn dod â chyfoeth o brofiad ac arbenigedd i’r rôl ganolog hon.

Mae penodiad Jane yn cynrychioli cam strategol i ACT, gan bwysleisio ein hymrwymiad i feithrin arloesedd, ffyniant economaidd a symudedd cymdeithasol trwy addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Gyda phrofiad eang mewn marchnata a chyfathrebu, mae Jane mewn sefyllfa arbennig i arwain yr ymgyrch i ymhelaethu cyrhaeddiad ac effaith ACT.

Trwy gydol ei gyrfa, mae Jane wedi hybu dysgu gydol oes a symudedd cymdeithasol. Mae hi’n deall pŵer trawsnewidiol addysg wrth lunio bywydau unigolion ac mae’n gyffrous i fod yn rhan o sefydliad sy’n ceisio gwella bywydau trwy ddysgu.

Gyda phrofiad helaeth o ddatblygu a gweithredu mentrau marchnata a chyfathrebu strategol, bydd Jane yn dod â phersbectif newydd i ACT. Bydd ei hymrwymiad i arloesi a chydweithio yn allweddol wrth yrru cenhadaeth y sefydliad yn ei flaen.

“Rydyn ni’n falch i groesawu Jane i dîm ACT,” meddai Richard Spear, Rheolwr Gyfarwyddwr ACT. “Mae ei harbenigedd a’i gweledigaeth yn cyd-fynd yn berffaith â’n hamcanion, ac rydym yn hyderus y bydd ein hymdrechion marchnata a chyfathrebu yn ffynnu o dan ei harweinyddiaeth.”

Ychwanegodd Jane Wynn: “Mae’n anrhydedd wirioneddol cael bod yn rhan o ACT, sefydliad sy’n ymroddedig i rymuso unigolion trwy addysg a hyfforddiant. Rwy’n edrych ymlaen at gydweithio â’r tîm talentog yma i ddatblygu ein cenhadaeth a chael effaith gadarnhaol ar ddysgwyr ledled Cymru.”

Cysylltwch â Jane Wynn ar LinkedIn, lle mae’n croesawu ymgysylltu â chyd-weithwyr proffesiynol sy’n rhannu ei hangerdd dros addysg, marchnata a chyfathrebu.

Rhannwch