16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Gor 2024 / Company

Mae ACT wedi’i enwi’n un o gyflogwyr addysgol gorau Prydain. Fel darparwr hyfforddiant mwyaf Cymru, mae wedi’i osod yn y pumed safle o Sefydliadau Addysg a Hyfforddiant Gorau i weithio iddynt yn y DU gyfan, yn y Rhestr Best Companies to Work For clodfawr.

Mae hefyd wedi’i enwi fel yr 11eg Cwmni Gorau i Weithio iddo yng Nghymru a chafodd ei ddathlu ymhellach yn rhestr y 40 Cwmni Mawr Gorau i Weithio Iddo.

Y Rhestr Best Companies to Work For ledled y DU yw’r rhestr sydd wedi bod yn rhedeg hiraf a mwyaf uchel ei pharch o’i math. Wedi’i rhannu’n bedwar categori, cwmnïau mawr, cwmnïau canol, cwmnïau bach a sefydliadau dielw, mae’n dathlu ac yn arddangos y gorau o ran ymgysylltu â’r gweithle.

Am y llwyddiant gwych, dywedodd Richard Spear, Rheolwr Gyfarwyddwr ACT Training: “Mae hyn yn newyddion gwych i ACT ac yn adlewyrchu ein hymrwymiad parhaus i hapusrwydd a lles ein cydweithwyr anhygoel. Credwn yn gryf mai gweithlu hapus ac ymgysylltiedig yw’r allwedd i’n llwyddiant ac rydym yn sail i’n cenhadaeth o wella bywydau drwy ddysgu.”

Canmolodd y beirniaid arddull cyfathrebu agored ACT, rhaglen codi arian y cwmni a’r rhaglen Hyrwyddwyr Amgylcheddol. Roedd cyflwyno wythnos waith pedwar diwrnod a hanner yn ystod y cyfnod clo cenedlaethol hefyd yn rhoi amser lles wythnosol pwrpasol i’r holl staff.  

Yn rhestr newydd 2021, mae ACT yn cael ei enwi yn y 39ain safle ar gyfer Cwmni Mawr Gorau i Weithio Iddo yn y DU. Dyma ei dro cyntaf yn y categori, gan ei fod yn cael ei ystyried yn flaenorol yn y rhestr Cwmni Canolig.

Cyflawnwyd clod Best Companies yn dilyn adborth uniongyrchol gan weithwyr ACT oedd yn canolbwyntio ar eu rheolwr a’u tîm, twf personol, lles, rhoi rhywbeth yn ôl, arweinyddiaeth, y cwmni cyfan a bargen deg i weithwyr.

Yn gynharach eleni, cafodd ACT ei gydnabod yn swyddogol hefyd fel Sefydliad o’r Radd Flaenaf i weithio iddo, ar ôl derbyn achrediad 3 Seren gan Best Companies.

Mae ACT wedi ymrwymo i wella a chefnogi lles ei holl weithwyr trwy nifer o fentrau. Mae ganddyn nhw wasanaeth cwnsela mewnol sy’n cefnogi gweithwyr gyda materion a allai fod yn effeithio ar eu gwaith a’u lles. Maen nhw hefyd yn hyrwyddo diwylliant o hyfforddi ar draws ACT, lle mae rheolwyr ledled y sefydliad yn cael eu hyfforddi mewn technegau hyfforddi gan eu galluogi i gefnogi eu gweithwyr yn well a gwella eu lles. Yn ogystal â hynny, maen nhw hefyd wedi cyflwyno hwb lles; gofod amlbwrpas sy’n gartref i dîm lles ACT a lleoedd podiau i weithwyr weithio’n dawel ar eu pennau eu hunain neu un i un gyda’u dysgwyr.

Dyma’r seithfed tro i ACT ennill statws Best Companies ar ôl cyrraedd y rhestr Best Companies to Work For hefyd yn 2020, 2019, 2018, 2015, 2014 a 2012.

Wedi’i ffurfio yn 1989, mae ACT ar hyn o bryd yn cyflogi tua 350+ o aelodau staff. Mae ganddo safleoedd ledled Cymru, gan gynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Caerffili ac Aberdâr.

Safleoedd rhestr ACT yn 2021:

 • # 5 Cwmni Addysg a Hyfforddiant Gorau i Weithio iddynt yn y DU
 • # 11 Cwmni Gorau i Weithio Iddynt yng Nghymru
 • # 39 Cwmni Mawr Gorau i Weithio iddynt yn y DU

Am ragor o wybodaeth, ewch i https://www.b.co.uk/companies/act-training

Rhannwch