16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n barod am waith llawn amser ac eisiau mynd i mewn i waith cyn gynted a phosib yna dyma’r llinyn i chi. Byddwn yn eich helpu i sicrhau lleoliadau gwaith lle gallwch gael profiad ymarferol wrth i chi barhau i gael yr hyfforddiant a’r dysgu angenrheidiol.

Bydd eich cynllun dysgu unigol yn cynnwys:

 • Gwaith paratoi sy’n gysylltiedig â chyflogaeth megis sgiliau hanfodol a beth i’w ddisgwyl pan gewch swydd
 • Cyflogadwyedd a pharatoi sy’n gysylltiedig â gwaith
 • Sesiynau cyflogadwyedd yn canolbwyntio ar chwilio am swyddi, ceisiadau am swyddi, ac ymddygiad yn y gwaith
 • Hyfforddiant techneg cyfweld
 • Cymhwyster Sgiliau Hanfodol
 • Amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi sy’n canolbwyntio ar hyfforddiant swydd, cymorth gyda chwilio am swyddi a chymhorthdal cyflog, mentora gwaith, a chyswllt â chyflogwyr

Ar y llinyn TSC+ hwn gallwch dderbyn lwfans hyfforddi o hyd at £55 yr wythnos wrth i chi chwilio am swydd.

I gael gwybod mwy am ein maes Cyflogaeth cliciwch yma.