16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              

Os oes gennych chi syniad bras eisoes o’r hyn rydych chi am ei wneud, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa benodol, yna mae’r Llinyn Datblygu ar eich cyfer chi.

Bydd eich cynllun dysgu unigol yn cynnwys:

 • Cymhwyster Lefel 1
 • Sesiynau blasu a lleoliadau gwaith sy’n canolbwyntio ar y diwydiant
 • Amrywiaeth o gyfleoedd cyfoethogi perthnasol gan gynnwys gwaith gwirfoddol, prosiectau cymunedol, siaradwyr gwadd, ymweliadau gan gyflogwyr, gweithgareddau menter, gweithgareddau sy’n canolbwyntio ar les a thripiau a phrofiadau

Our Level 1 Qualifications:

 • Gwasanaethau Modur
 • Gofal Anifeiliaid
 • Harddwch, Trin Gwallt a Gwaith Barbwr
 • Gofal
 • Adeiladu
 • Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Cyflogadwyedd
 • Gwasanaethau Lletygarwch
 • TG, Dylunio Digidol a Sgiliau Swyddfa

Ar y llinyn TSC+ hwn byddwch yn derbyn lwfans hyfforddi o hyd at £55 yr wythnos ac unwaith y byddwch wedi’i gwblhau byddwch yn symud i’r Llinyn Cyflogaeth.