16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
Tudalen

Llinyn Datblygu

Os oes gennych chi syniad bras eisoes o’r hyn rydych chi am ei wneud, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa benodol, yna mae’r Llinyn Datblygu ar eich cyfer chi. Bydd eich cynllun dysgu unigol yn cynnwys: Cymhwyster Lefel 1 Sesiynau blasu a lleoliadau gwaith sy’n canolbwyntio ar y diwydiant...
News
Learners

Ydych chi’n wedi eich geni i gael gyrfa mewn Trin Gwallt?

Ydych chi bob amser yn breuddwydio am fywyd fel Triniwr Gwallt neu Farbwr, ond yn poeni na fyddech chi’n llwyddo? Efallai eich bod eisoes yn meddu ar y sgiliau allweddol. Mae llawer mwy i swydd Trin Gwallt na gwybod beth yw’r ffasiwn ddiweddaraf ar gyfer bobiau, bargodion a sychu gwallt.
News
Company

Cymorth ReAct i ail-hyfforddi

Nid yw llawer ohonom yn ymwybodol o’r cymorth a’r gefnogaeth sydd ar gael ar ôl colli eich swydd drwy ddiswyddiadau. Un cynllun a fydd yn eich cefnogi gydag ailhyfforddi, ennill sgiliau newydd, neu roi hwb cychwynnol i yrfa newydd yw cyllid ReAct. Bydd y grant o £1,500 yn eich helpu...
News
Learners

Cystadleuaeth Sgiliau Cymru 2020

Mae darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru, ACT, yn falch o fod wedi cipio naw medal yn rowndiau terfynol Cystadleuaeth Sgiliau 2019-20! Llwyddodd dysgwyr o bob rhan o raglenni Hyfforddeiaeth a Phrentisiaeth ACT i sicrhau naw medal mewn ystod o gystadlaethau sgiliau gan gynnwys: Cyfrifeg, Trin Gwallt, Technolegau Gwybodaeth a Chyfathrebu...
News
Company

Llwyddiant dwbl i staff darparwr dysgu mewn noson wobrwyo genedlaethol

Cafodd darparwr hyfforddiant o Gaerdydd, ACT Limited, lwyddiant dwbl yng Ngwobrau Prentisiaethau Cymru eleni wrth i aelodau o’i staff ennill gwobrau Asesydd y Flwyddyn a Thiwtor y Flwyddyn Dysgu Seiliedig ar Waith. Kirsty Keane, a ddisgrifiwyd gan y cwmni fel ‘trysor o diwtor’, a enillodd wobr y tiwtor ac fe...
News
Company

Kirsty, sy’n ‘drysor o diwtor’ ar y rhestr fer am wobr genedlaethol

‘Trysor o diwtor’ yw disgrifiad ACT Training o Kirsty Keane ac mae’n hawdd gweld pam y mae hi mor uchel ei pharch. Bu Kirsty’n gweithio gyda phobl ifanc 16-18 oed fel tiwtor Iechyd a Gofal Cymdeithasol a Gofal Blynyddoedd Cynnar ers 2015 ac mae wedi cefnogi 91 o ddysgwyr trwy...