16-19? Diddordeb yn Twf Swyddi Cymru+?                Cysylltwch â ni
              
News
Company
News

ACT a CBAC yn lansio eu cymhwyster llesiant cyntaf ar gyfer pobl ifanc!

Mae ACT, darparwr hyfforddiant mwyaf blaenllaw Cymru wedi cydweithio â CBAC, corff dyfarnu mwyaf Cymru i greu cymhwyster Hunanddatblygiad a Lles wedi’i  dargedu at bobl ifanc. Y cymhwyster ‘sector arweiniol’ hwn, yw’r cyntaf o’i fath i ACT a CBAC ac mae’n mynd i’r afael yn uniongyrchol â’r materion a’r rhwystrau...
Kavan Cox WorldSkills Silver Medalist 2022
News
Dysgwyr
Newyddion

Dysgwr ACT, yn ennill gwobr Arian yn WorldSkills 2022

Cipiodd dysgwr Twf Swyddi Cymru+ ACT, Kavan Cox, y wobr arian yn y categori Sgiliau Sylfaen: Datrysiadau meddalwedd TG ar gyfer Busnes yn rownd derfynol Genedlaethol WorldSkills 2022 eleni. Mae WorldSkills yn cefnogi pobl ifanc ar draws y byd drwy hyfforddiant, asesu a meincnodi wedi seilio ar gystadlu gydag aelodau...
Tudalen

Faith Bahwish

Yn angerddol ac ymroddedig, mae Fatima “Faith” Bahwish, 18, eisiau rhoi ei marc ar y byd ac yn dilyn ei hamser gydag ACT, prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, a gyrfa gosod brics newydd gyda KEIR Construction, dyna’n union beth mae hi’n gwneud. Ar ôl symud o Bradford i Gaerdydd yn ystod y pandemig,...
Tudalen

Llinyn Cyflogaeth

Os ydych chi’n meddwl eich bod chi’n barod am waith llawn amser ac eisiau mynd i mewn i waith cyn gynted a phosib yna dyma’r llinyn i chi. Byddwn yn eich helpu i sicrhau lleoliadau gwaith lle gallwch gael profiad ymarferol wrth i chi barhau i gael yr hyfforddiant a’r...
Tudalen

Llinyn Datblygu

Os oes gennych chi syniad bras eisoes o’r hyn rydych chi am ei wneud, neu os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa benodol, yna mae’r Llinyn Datblygu ar eich cyfer chi. Bydd eich cynllun dysgu unigol yn cynnwys: Cymhwyster Lefel 1 Sesiynau blasu a lleoliadau gwaith sy’n canolbwyntio ar y diwydiant...
News
Dysgwyr

“Rwy’n mwynhau gweithio mewn maes nad yw pobl yn chysylltu a menyw”

Yn angerddol ac ymroddedig, mae Fatima “Faith” Bahwish, 18, eisiau rhoi ei marc ar y byd ac yn dilyn ei hamser gydag ACT, prif ddarparwr hyfforddiant Cymru, a gyrfa gosod brics newydd gyda KEIR Construction, dyna’n union beth mae hi’n gwneud. Ar ôl symud o Bradford i Gaerdydd yn ystod y pandemig,...
News
Learners

“Fe wnaeth taith Sain Ffagan wneud i ni sylweddoli cymaint sydd gan bobl Cymru ac Wcráin yn gyffredin!”

Mwynhaodd grŵp o bobl ifanc Wcrainaidd, sy’n astudio gydag ACT, daith hynod ddiddorol i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan. Fel rhan o Ddiwrnod Cyfoethogi arbennig, buont yn archwilio’r safle treftadaeth eang, sy’n cynnwys mwy na 40 adeilad traddodiadol o wahanol gyfnodau yn hanes Cymru, gan gynnwys tai, fferm, ysgol, capel...
News
Learners

“Cyn y cwrs o’n i’n swil iawn, ond nawr dwi lawer mwy hyderus yn siarad â phobl wahanol!”

Doedd y carwr anifeiliaid Caitlyn Smart ddim yn siŵr o’i cham nesaf ar ôl gadael yr ysgol, ond mae hi newydd gael ei phenodi fel Llysgennad Jamie’s Farm yn Sir Fynwy, ar ôl creu tipyn o argraff ar y staff! Dywedodd y ferch 17 oed bod ymweliad a’r ffarm wedi...